Психологічні дрібниці (ПД) збільшують дохід.

New Психологічні дрібниці — Загальні — Коли готові, приходить успіх (майже 3 хв.)(рос.)

Психологічні дрібниці — Загальні — Як можна створити натхнення (з консультації) (майже 2.30 хв.)(рос.)

Психологічні дрібниці — Загальні — Журнал помилок (~3.30 хв.)(рос.)

Психологічні дрібниці — Загальні — 4 ПД при знайомстві. ПД 1 та 2 (~4.20 хв.)(рос.) та Психологічні дрібниці — Загальні — 4 ПД при знайомстві. ПД 3 та 4 (~5 хв.)(рос.)

Психологічні дрібниці — Загальні — 4 питання дозволяють побачити нові точки монетизації(~4 хв.)(рос.)

Психологічні дрібниці — Загальні — Як бути переконливим (3 хв.) (рос.)

Психологічні дрібниці — Продаж — Чому ваш товар допоможе клієнту жити краще (3,5 хв.) (рос.)

Психологічні дрібниці — Відео — Де говорити про сенс відеоролика (~3 хв.) (рос.)

Психологічні дрібниці збільшують доход

Ви знаєте, що для мене бізнес це і економіка і психологія.
Можна сказати що
Зростання бізнесу = зріст економіки + зростання психології.

І я колись зрозумів, що різний зростання дає різний ефект.
Дивіться по сходах.
Ви можете різні вкладення робити в психологію і економіку
І будете отримувати абсолютно різний результат
І будете переміщатися по сходах.

Так. Я кілька разів чув вираз, що бізнес — це економіка.
І тут в чомусь згоден.
І так само використовую вираз: «Злидні від слова не брати до уваги».
Але тут з’являється серйозне питання, що саме вважати.
Світові гранди вже давно вважають не тільки економіку, а й поведінка.
Не тільки гроші, а й настрій.
Використовують Big Data.
Пропонують точну рекламу під ваші запити.

У малого бізнесу немає таких ресурсів.
Бракує штату, немає таких рекламних бюджетів.
І що ж робити?
Але раз малий бізнес розвивається на ринку, значить, у нього є якась хитрість.
І точно є.

Я не рекомендую малому бізнесу копіювати великий.
Все з тих же причин.
А коли працюю з великим бізнесом, пропоную стежити за підприємцями і малим. Чому?

Тому що малий бізнес використовує психологічні дрібниці (ПМ).
І ці дрібниці дозволяють не тільки виживати на ринку, а й процвітати.

Деякі широко відомі.
Як наприклад закреслена стара ціна. І поруч ціна зі знижкою
Деякі маловідомі.
Але ПМ — це мережа, яка збільшує дохід без вкладень грошей.
Я збирав такі дрібниці близько 10 років.

Є різні психологічні дрібниці (ПД) в бізнесі
Я збираю
1.ПД відео
2.ПД продажів.
3.ПД маркетингу
4.ПД управління.

Приходьте іноді на цю сторінку.
Записи будуть додаватися.

Психологические мелочи (ПМ) увеличивают доход.

New Психологические мелочи — Общие — Когда готовы, приходит успех (~3 мин.)

Психологические мелочи — Общие — Как создать вдохновение (из консультации) (~2.30 мин.)

Психологические мелочи — Общие — Журнал ошибок (~3.30 мин.)

Психологические мелочи — Общие — 4 ПМ при знакомстве. ПМ 1 и 2(почти ~4.20 мин.) и Психологические мелочи — Общие — 4 ПМ при знакомстве. ПМ 3 и 4(почти ~5 мин.)

Психологические мелочи — Общие — 4 вопроса позволяют увидеть новые точки монетизации(~4 мин.)

Психологические мелочи — Общие — Как быть убедительным (3 мин.)

Психологические мелочи — Продажи — Почему ваш товар поможет клиенту жить лучше( 3,5 мин.)

Психологические мелочи — Видео — Где говорить о смысле видеоролика(~ 3 мин.)

Психологические мелочи увеличивают доход

Вы знаете, что для меня бизнес это и экономика и психология.
Можно сказать, что
Рост бизнеса = рост экономики + рост психологии.

И я когда-то понял, что разный рост дает разный эффект.
Смотрите по ступенькам.
Вы можете разные вложения делать в психологию и экономику
И будете получать совершенно разный результат
И будете перемещаться по ступенькам.

Да. Я несколько раз слышал выражение, что бизнес – это экономика.
И здесь в чем-то согласен.
И так же использую выражение: «Нищета от слова не считать».
Но тут появляется серьезный вопрос, что именно считать.
Мировые гранды уже давно считают не только экономику, а и поведение.
Не только деньги, а и настроение.
Используют Big Data.
Предлагают точную рекламу под ваши запросы.

У малого бизнеса нет таких ресурсов.
Не хватает штата, нет таких рекламных бюджетов.
И что же делать?
Но раз малый бизнес развивается на рынке, значит, у него есть какая-то хитрость.
И точно есть.

Я не рекомендую малому бизнесу копировать крупный.
Все по тем же причинам.
А когда работаю с крупным бизнесом, предлагаю следить за предпринимателями и малым. Почему?

Потому что малый бизнес использует психологические мелочи (ПМ).
И эти мелочи позволяют не только выживать на рынке, а и процветать.

Некоторые широко известны.
Как например зачеркнутая старая цена. И рядом цена со скидкой
Некоторые малоизвестны.
Но ПМ – это сеть, которая увеличивает доход без вложений денег.
Я собирал такие мелочи около 10 лет.

Есть разные психологические мелочи (ПМ) в бизнесе
Я собираю
1.ПМ видео
2.ПМ продаж.
3.ПМ маркетинга
4.ПМ управления.

Приходите иногда на эту страницу.
Записи будут пополняться.