Так. я люблю такі відгуки.
Мені приємно усвідомлювати, що теж зробив щось хороше. 🙂
Читайте.

Хочу Щиро подякувати Сергію Вербицькому за те, що він привніс «Гроші» в моє життя.
В принципі можна і зупинятися, але я все-таки розпишу.
Я більшу частину свого життя вважав гроші злом і успішно відбивався від них. Найцікавіше, що іншим я примудрявся заробляти мільйони і не гривень. А сам ходив з голою опою і немов це радів. За те (або за це) я був чесним. І задовольнявся крихтами, які мені падали з панського столу. От таким я був збочинцем до зустрічі із Сергієм. І якщо сказати чесно, то спочатку Сергій мене навіть вбивав своєю любов’ю до грошей.
Але потім по ходу роботи я розглянув що це я недооцінюю і «недолюбливаю» відмовляючи собі в пристойній оплаті своєї праці. Сергій послужив тим лакмусовим папірцем на контрасті з яким я побачив як я погано до себе ставлюся позбавляючи себе Хорошої оплати за свою працю – хобі – задоволення (та й таке буває). Я запихав людям знання і чекав якоїсь подяки, але вона обов’язково повинна була бути не в грошах (дивно чи не так?) Тепер я це бачу … Зрештою люди не цінували отримане і мабуть вважали мене хворим на годувальника «рибячим жиром».
І завдяки Сергію Вербицькому тепер усе змінилося. Тепер я займаюся улюбленою справою, отримав додаткове джерело доходів, оточений задоволеними моєю роботою людьми, які постійно дзвонять мені і дякують за виконану роботу.
Що може бути краще? Займатися улюбленою справою, отримувати скільки потрібно і бути в оточенні щасливих людей, впевнено наближаючись до своєї мрії.

З Повагою та Подякою Віктор 38.

======
Да. я люблю такие отзывы.
Мне приятно сознавать, что я тоже сделал что-то хорошее. 🙂
Читайте.

Хочу Искренне поблагодарить Сергея Вербицкого за то что он привнёс «Деньги» в мою жизнь.
В принципе можно и останавливаться но я всё таки распишу.
Я большую часть своей жизни считал деньги злом и успешно от них отбивался. Самое интересное что другим я умудрялся зарабатывать миллионы и не гривен. А сам ходил с голой оппой и несказанно этому радовался. За то (или за это) я был Честным. И довольствовался крохами которые мне падали с барского стола. От таким я был збочинцем до встречи с Сергеем. И если сказать честно то поначалу Сергей меня даже убивал своей любовью к деньгам.
Но потом по ходу работы я рассмотрел что это я себя недооцениваю и «недолюбливаю» отказывая себе в приличной оплате своего труда. Сергей послужил той лакмусовой бумажкой на контрасте с которой я увидел как я плохо к себе отношусь лишая себя Хорошей оплаты за свой труд — хобби — удовольствие (да и такое бывает). Я запихивал людям знания и ждал какой-то благодарности, но она обязательно должна была быть не в деньгах (странно не правда ли?) Теперь я это вижу…В итоге люди не ценили полученное и видимо считали меня больным кормителем “рыбьим жиром”.
И благодаря Сергею Вербицкому теперь всё поменялось. Теперь я занимаюсь любимым делом, получил дополнительный источник доходов, окружён довольными моей работой людьми, постоянно звонящими мне и благодарящими за проделанную работу.
Что может быть лучше? Заниматься любимым делом , получать сколько нужно, и быть в окружении счастливых людей, уверенно приближаясь к своей мечте.

С Уважением и Благодарностью Виктор 38.